Regulamin

REGULAMIN

Hossa.pl jest sklepem internetowym dostępnym w domenie www.hossa.pl prowadzonym przez:

ATRA Iwona Szwarczewska

Ul. Rybnicka 83
02-042 Warszawa

W dalszej części Regulaminu w skrócie nazywana firmą HOSSA.
Nr NIP : 522-104-99-70
Numer konta bankowego: 19 1140 2004 0000 3302 1121 6016

Poniższy regulamin nie ma na celu ograniczania praw konsumentów. W przypadku zaistniałych nieumyślnych błędów pierwszeństwo mają przepisy prawa, które z cała stanowczością respektujemy. Umowa zawarta miedzy klientem a Hossa Trade Tadeusz Szkałubadotycząca zakupu w serwisie hossa.pl produktów ma charakter terminowy i trwa w trakcie realizacji zamówienia. Serwis Hossa.pl nie wymaga rejestracji w celu dokonania zakupów. Domyślnym dokumentem zakupu jest paragon.  Jeżeli klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT powinien podać pełne dane do wystawienia faktury

 Decyzja o zakupie w naszym sklepie jest równoznaczna z akceptacją "Regulaminu" oraz "Polityki prywatności".

1) Hossa prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia można składać przez stronę internetową lub telefonicznie standardowe koszty połączenia.  

2) Do zrealizowania zamówienia niezbędne są następujące dane.  Imię i Nazwisko osoby składającej zamówienie. Nr kontaktowy telefonu. Dokładny adres dostawy. W celu uzyskania faktury należy podać dane do faktury. Wyszczególnienie zamawianego asortymentu. Deklaracja sposobu zapłaty: przedpłata-przelew, pobranie, płatność elektroniczna. W celu ułatwienia nam kontaktu mile widziane jest podanie adresu poczty elektronicznej. 

3) Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie - jedynie w razie ustnego podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

4) Dostawa - termin i sposób realizacji. Zamówiony towar wysyłamy w ciągu 1-4 dni. Po przygotowaniu przesyłki i przejęciu jej do realizacji przez firmę kurierską system sklepu powiadamia e-mailem klienta o tym że przesyłka została nadana. Zawarty jest tam również  numer przesyłki po którym można ją monitorować online. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji związanej z brakiem towaru natychmiast kontaktujemy  się z klientem i ustalamy czas realizacji i termin wysyłki. W przypadku przedpłaty na konto wysyłkę realizujemy po otrzymaniu należności na koncie.

5) Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar w tym koszty dostawy w terminie  14 dni. Dokonując płatności kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za jakąkolwiek formę płatności. Na stronie sklepu można dokonać płatności w następujący sposób

a) Płatności online za pomocą operatora płatności elektronicznych.
c) Przelewem tradycyjnym w banku lub na poczcie.

6) Przesyłki kurierskie w naszym imieniu dostarcza firma kurierska DPD oraz InPost. Koszt przesyłek

a) Przesyłka kurierska płatność z góry, kartą online lub przelewem -  20,00 zł.
b) Przesyłka kurierska płatność gotówką kurierowi                        -  25,00 zł.
c) Przesyłka boksów tylko po zapłacie za towar z góry                   -  45,00 zł.
d) Przesyłka towaru o łącznej wartości 700 zł, po zapłacie z góry     -   0,00 zł

7) Obowiązującą ceną za zamówiony produkt jest cena z dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Dotyczy to produktów określonych jako dostępny(Jest). Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Firma HOSSA Trade zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów oferowanych w ramach sprzedaży towarów na zamówienie. 

8) Odstąpienie od umowy. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.hossa.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymaniu przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrócimy wszystkie otrzymane od ciebie płatności z wyjątkiem kosztów doręczenia towaru. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres: Hossa  ul. Rybnicka 83, 02-432 Warszawa lub e-mailem na adres sklep@hossa.pl. W tym celu możesz skorzystać  ze wzoru odstąpienia od umowy, który dostępny jest na końcu regulaminu.  Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: HOSSA, 02-432 Warszawa ul. Rybnicka 83.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Towarów noszących ślady użytkowania. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie w sposób określony przez klienta.

9) Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, lub sprzedawcy. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu udzielonej przez producenta gwarancji Klient powinien skontaktować się z Firmą HOSSA Trade. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jeśli w tym czasie Hossa nie poinformuje o decyzji, znaczy że reklamacja została uznana. Koszty związane z odesłaniem reklamowanej przesyłki zostaną zwrócone Klientowi po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji.

 

10) załącznik nr 1 „Wzór dokumentu odstąpienia od umowy”

11) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ATRA Iwona Szwarczewska

ul. Rybnicka 83
02-432 Warszawa
email: sklep@hossa.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................